Ιδιωτικές Εκδηλώσεις

Η  Arcadia Catering πιστεύει ότι ο κάθε καλεσμένος είναι μοναδικός.

Βασισμένοι στις επιθυμίες σας  σχεδιάζουμε την καλύτερη πρόταση για μια ιδιαίτερα προσωπική εκδήλωση αντάξια των καλεσμένων σας, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους και σε όποιον χώρο εσείς επιλέξετε.